بسمه تعالی

در دامن این بحــــــــر گرانمــــــایه ببینــــــید
دریای گـــــــــهرهای فـــــراوان رمضان است
با ذکـر مناجـات خـــــــــدا در دل شــــب هــا
بر هستی ما دست گل افشان رمضان است ….

ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه دوری از گناهان، ماه عبودیت و بندگی بر همگان مبارک باد …