بسمه تعالی

ضمن قبولی طاعات و عبادات و با عرض شادباش عید سعید فطر خدمت یکایک اعضاء و سهامداران محترم ، به اطلاع میرساند،با توجه به تعطیلی های پبش رو، و درخواست مکرر اعضای محترم و موافقت هیئت مدیره تعاونی، آخرین مهلت تسویه حساب  واحد های تخصیص یافته ی مرحله دوم تکمیل ظرفیت، و تحویل فیش واریزی به دفتر تعاونی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۴ بعد از ظهر تعیین گردید.

لذا خواهشمند است تا زمان مذکور نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب  واحد انتخابی خود اقدام نمایید، در غیر اینصورت انتخاب واحد شما کن لم یکن میباشد،و واحد مذبور به دیگر متقاضیان تخصیص داده خواهد شد.

هیئت مدیره