بسمه تعالی

عرض سلام و وقت بخیر خدمت اعضاء و سهامداران محترم تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور، بدین وسیله تراز و صورت های مالی شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور منتهی به ۲۹اسفند سال ۱۴۰۰ که تهیه و تنظیم شده و به تأیید هیأت مدیره و بازرس تعاونی رسیده است جهت استحضار و بهره برداری اعضاء و سهامداران محترم به شرح ذیل تقدیم می گردد:

تراز و صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰

  با تشکر

هیأت مدیره