بسمه تعالی

اعضای محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر به استحضار میرساند بر اساس وعده داده شده، برای سهولت در پرداخت ، درگاه پرداخت اینترنتی از منوی واریز به حساب در صفحه ی اصلی سایت راه اندازی شده است.  اعضاء و سهامداران محترم می توانند با مراجعه به سایت و مطالعه دقیق دستورالعمل، جهت پرداخت اقدام نمایند.

ضمناً برای سهولت در انجام پرداخت در ابتدا واریز مبالغ به صورت مضرب رند شده ۵۰۰.۰۰۰ تومان قرار داده شده است که تا فردا واریز مبالغ به صورت خورد نیز امکان پذیر خواهد شد.