اى که دل ها همه از داغ غمت غمگین است

وى که از خون تو صحراى بلا رنگین است

نرود یاد لب تشنه ات از خاطره ها

هر که را مى نگرم از غم تو غمگین است

السّلام عَلیَ الحُسَین (ع) 

وعَلی عَلِی ابن الحُسَین (ع)  

وعَلی اوْلادِ الحُسَین (ع)

 و عَلی  اَصحابِ الحُسَین (ع)

🏴🏴🏴 فرارسیدن سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد … 🏴🏴🏴