بسمه تعالی

به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور می رساند مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) که مقرر بود در روزهای ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۵برگزار گردد بدلیل وجود نقص قانونی در انتشار آگهی های مربوطه برگزار نخواهد شد و متعاقباً زمان و مکان جدید برگزاری آنها پس از انتشار آگهی مجدد اعلام خواهد گردید.

 

                                                                                     با تشکر

                                                                              ابوالفضل آسیابی

                                                                                 مدیر عامل