بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری خوب قاطبه اعضاء محترم، به اطلاع سهامداران محترم قطعات تفکیکی زمین های پروژه سیمرغ اسلامشهر می رساند با توجه به درخواست های مکرر عزیزان برای سهولت در تشکیل گروه های ۱۰ و ۲۰ نفره، فهرست اسامی خوشه های چهار گانه به شرح ذیل اعلام میگردد. شایسته است سهامداران محترم در اسرع وقت نسبت به تشکیل گروه های متناظر خوشه های خود اقدام و به دفتر تعاونی تحویل نمایند، تا امکان واگذاری قطعات و تحویل گواهی موقت فراهم گردد.

با تشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیر عامل

خوشه۱
خوشه۲
خوشه۳
خوشه۴