بسمه تعالی

به اطلاع اعضاء بدهکار برجهای ۱۰۲-۱۰۴ و ۱۱۱ میرساند بر اساس مصوبه مجمع عمومی به ازای هر شش ماه تاخیر به مدت دو سال جریمه تاخیر با فرمول ۲۰۰۰/(مبلغ بدهی*تعداد روزهای تاخیر) تعلق میگیرد، نرم افزار محاسبه جریمه ما در دست انجام می باشد که به محض آماده شدن، جرائم تاخیر محاسبه و اعلام خواهد شد و قبل از تحویل قطعی می‌بایست کلیه جرائم تسویه گردد . از آنجاییکه جرائم به صورت سالی و هر سال شش ماه لحاظ میگردد در صورت عدم تسویه اعضاء تا اول خرداد سال جاری جریمه متعلقه برای افراد بدهکار دو برابر خواهد شد.

گزارش برج ۱۰۲تاریخ۹۷.۰۲.۲۴

گزارش۱۰۴تاریخ۹۷.۰۲.۲۴

گزارش۱۱۱تاریخ۹۷.۰۲.۲۴