نقشه قطعات تفکیکی زمین پروژه سیمرغ اسلامشهر در خوشه های چهار گانه به منظور تطبیق و شناسایی قطعات قرعه کشی شده اعضاء و سهامداران محترم در فایل زیر قابل مشاهده می باشد.
نقشه+قطعات+تفکیکی+زمین