بسمه تعالی 

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت کلیه اعضاء محترم برج های ۱۰۲ – ۱۰۴ – ۱۱۱ :

گزارش اعلام واریزی اعضای محترم سه برج ( ۱۰۲ – ۱۰۴ و ۱۱۱ ) تا تاریخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۰  به شرح ذیل می باشد :

گزارش برج ۱۰۲ تاریخ ۹۹.۰۳.۲۰

گزارش برج ۱۰۴ تاریخ ۹۹.۰۳.۲۰

گزارش برج ۱۱۱ تاریخ ۹۹.۰۳.۲۰

لذا لازم به ذکر  است که در گزارش ارائه شده تمام واریزی های اعضاء تا تاریخ فوق الذکر اعمال شده و شامل واریزی های بعد از ۲۰ خرداد ماه نمی باشد .