بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر به استحضار می رساند، نتایج انتخاب واحد مرحله دوم تکمیل ظرفیت سه برج ۱۰۲،۱۰۴،۱۱۱ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه شماره۶۸ فرم مربوطه را تکمیل و در موید مقرر به دفتر تعاونی تحویل داده اند به شرح پیوست  منتشر می گردد.

خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد مشروح ذیل اقدام نموده و مدیران شرکت را همچون گذشته جهت نیل به اهداف تعاونی یاری فرمائید تا ان شاالله عملیات نازک کاری وتکمیل و تحویل واحدها بر اساس برنامه پیش بینی شده در اسرع وقت محقق گردد.

۱-اعضاءمحترم تعیین واحد شده لازم است بر اساس متراژ و طبقه واحد، انباری و پارکینگ تخصیص یافته با توجه به پیوست۲ پیسوت۳ پیوست۴در اطلاعیه شماره ۶۸، تاپایان وقت اداری ۳۱خرداد ماه سال جاری (۹۶/۰۳/۳۱)مبالغ معین شده را واریز و فیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاء قطعیت می یابد و در صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به دیگر متقاضیان تخصیص داده خواهد شد.

۲-با توجه به ظرفیت خالی مجموعاً ۲۵ واحد از سه برج ۱۰۲، ۱۰۴ و ۱۱۱پس از سه مرحله انتخاب واحد و لزوم تعیین تکلیف واحد های خالی کلیه اعضا و سهامداران محترم در این مرحله میتوانند بدون در نظر گرفتن رتبه مکتسبه نسبت به انتخاب واحد مورد نظر از واحد های خالی اقدام نموده و مبلغ آنرا تا پایان ماه جاری (۹۶/۰۳/۳۱) تسویه نمایند.

ضمناً مبالغ واحد های مختلف در این مرحله از لحاظ متراژو قیمت تمام شده بطور تقریبی محاسبه ودرج گردیده است و مبالغ بصورت الحساب دریافت می گردد بدیهی است در مرحله پایانی هنگام تحویل قطعی هر واحد با متراژدقیق وقیمت تمام شده محاسبه وتسویه حساب خواهد شد.

خاطر نشان می‌گردد عزیزان به منظور تسریع در نازک کاری هر سه برج در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند و تسویه حساب خود را به روز های پایانی موکول ننمایند.

ردیف شرح
۱ اسامی نتایج انتخاب واحد مرحله دوم تکمیل ظرفیت
۲ واحد های باقیمانده برج ۱۱۱(۶واحد خالی)
۳ واحد های باقیمانده برج ۱۰۴(۱۰واحد خالی)
۴ واحد های باقیمانده برج ۱۰۲(۹واحد خالی)

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل