تکمیلی اطلاعیه شماره ۶۸(نتایج انتخاب واحد مرحله دوم تکمیل ظرفیت سه برج پیرو اطلاعیه شماره ۶۸)

خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۶|Uncategorised, اخبار|

بسمه تعالی ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر به استحضار می رساند، نتایج [...]

اصلاحیه اطلاعیه۶۵(جهت های جغرافیایی برج ۱۱۱)

شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۵|Uncategorised, اخبار|

بسمه تعالی پیرو انتشار اطلاعیه شماره 65 در خصوص انتخاب واحد سه برج ، ضمن عرض پوزش از اعضاء و [...]

اطلاعیه شماره ۶۵(امتیاز بندی اعضای برج و انتخاب واحد برج های ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۱۱)

شهریور ۸ام, ۱۳۹۵|Uncategorised, اخبار|

اطلاعیه شماره 65  "بسمه تعالی" ضمن تشکر از همراهی و حمایت اکثریت  اعضاء و سهامداران محترم پروژه ساخت برجهای مسکونی [...]

جدیدترین امتیازبندی سهامداران برج ها(۹۵/۰۴/۰۲)

تیر ۲ام, ۱۳۹۵|Uncategorised, اخبار|

بسمه تعالی ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء و سهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که با واریزی های [...]

صورت های مالی و آگهی کاندیدای بازرسی

خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵|Uncategorised, اخبار|

http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0001.jpg    http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0002.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0003.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0004.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0005.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0006.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0007.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0008.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0009.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0010.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0012.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0013.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0014.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0015.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0016.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0017.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0018.jpg http://t4vk.ir/wp-content/uploads/2016/06/S45C-316061913170_0019.jpg آیین نامه [...]

اطلاعیه۶۱ (واحدهای تخصیص یافته، واحد های باقی مانده، هزینه علی الحساب تسویه اسکت برج ۱۰۹)

اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۴|Uncategorised, اخبار|

بسمه تعالی ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که با تسویه حساب بموقع [...]

توضیحات تکمیلی اطلاعیه ۶۰

اسفند ۱ام, ۱۳۹۴|Uncategorised, اخبار|

  توضیحات تکمیلی اطلاعیه 60 بسمه تعالی ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر [...]

آخرین فرصت تسویه حساب واحدهای متعلقه اعضاء طبق اطلاعیه ۶۰

بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۴|Uncategorised, اخبار|

بسمه تعالی به اطلاع اعضای محترمی که طبق اطلاعیه 60 به آنها واحد اختصاص یافته میرساند،تا  پایان وقت اداری پنجشنبه [...]